Huisartsenpraktijk Grou – Grou
Huisartsenpraktijk Grou

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Grou

STORING!!!!

Excuses voor het ongemak maar op dit moment ligt Pharmeon er uit. U kunt op dit moment niet inloggen in ons patiëntenportaal.
Wij hopen dat de problemen snel zijn verholpen en dat alles weer naar behoren werkt.
Het kan zijn dat u vannacht/vanochtend een berichtje heeft ontvangen hierover maar dit dus niet kunt inzien, wij zijn hier bekend mee.
U hoeft ons hierover dus niet te bellen, we doen ons best om alles snel weer up to date te krijgen.

Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Grou

Vanwege zwangerschapsverlof zal dokter Ykema vanaf 22 januari onder voorbehoud afwezig zijn. Halverwege mei zal zij weer op de praktijk aanwezig zijn.
In de tussenliggende periode kunt u terecht bij dokter Bakker-De Wit en waarnemende huisartsen dokter Duijser en dokter Eleveld. De zorg blijft dus gewoon doorlopen.

Coronaprikken najaarsronde 2023

Vanaf 2 oktober 2023 kunnen mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers en zwangeren, weer een coronaprik halen. De coronaprik wordt gegeven door de GGD, de huisarts heeft hier dus geen rol in. Wij nodigen u dus niet uit en geven u ook geen prik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD.

Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800 7070. Dat geldt ook voor mensen buiten deze groepen die toch gevaccineerd willen worden, vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts.

Adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties

Heb je klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus?

  • Blijf dan thuis als je ziek bent.
  • Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken.
  • Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mondkapje. Bijvoorbeeld bij mantelzorg.
  • Hoest en nies in je ellenboog en was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen klachten hebt.
  • Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Dokterswacht Friesland

Dokterswacht Friesland biedt: spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht, weekenden en tijdens feestdagen.

Als onze praktijk gesloten is, kunt u voor spoedeisende vragen contact opnemen met Dokterswacht Friesland. Is er geen sprake van spoed, dan kunt u wachten totdat onze praktijk weer geopend is om een afspraak te maken.

Bij twijfel of u wel of niet moet bellen kunt u eerst kijken op thuisarts.nl voor betrouwbare adviezen. Sprake van een levensbedreigende situatie? Bel 112.

Niet verschenen zonder bericht

Het komt helaas wel eens voor dat een patiënt een afspraak maakt, maar vervolgens niet naar het spreekuur komt. Hierdoor raken wij onnodig veel tijd kwijt. Deze verloren tijd gaat ten koste van andere patiënten, die graag een afspraak willen maken.

Als u de afspraak niet door kunt laten gaan vragen wij u (het liefst 24 uur) van tevoren de afspraak af te bellen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?
Bij het niet verschijnen zonder bericht krijgt u in uw medisch dossier een aantekening. Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar. De eerste keer dat dit gebeurt zal de assistente contact met u opnemen en u verzoeken de volgende keer de afspraak tijdig af te bellen. Als dit daarna nog een keer gebeurt kunnen wij deze afspraak bij u in rekening brengen.

Het tarief bedraagt € 33,85.

Let op: deze nota wordt niet door uw zorgverzekering vergoed en zult u zelf moeten betalen.

Wij volgen met deze regel de landelijke richtlijnen van de LHV (Landelijke Huisartsenvereniging).